Xe mới cập nhật ngày (10/01/2021)

Lô 1 : (2 => 4 triệu)

Lô 2 : (4 => 5 triệu)

Lô 3 : (5 => 6 triệu)

XE ĐÃ NHẬN ĐẶT TRONG THÁNG 

(Anh em check xe mình đã đặt dưới đây)

LƯU NIỆM KHÁCH HÀNG TRONG THÁNG